نحوه تست موتور کولر آبی

نحوه تست موتور کولر آبی

نحوه تست موتور کولر آبی

در این نوشته به بررسی نحوه تست موتور کولر آبی با برق میپردازیم. نیروی محرکه کولر برای تولید باد و پرتاب آن توسط موتور یا دینام کولر انجام شده و در واقع موتور کولر آبی انرژی الکتریکی را به نیروی دورانی مکانیکی تبدیل کرده و پروانه کولر را وادار به حرکت و ایجاد و ارسال باد به داخل کولر آبی میکند. در اکثر کولرها انرژی موتور از طریق پولی و تسمه به حلزونی یا پروانه منتقل شده و در کولرهای کوچکتر, شفت کولر مستقیما موجب چرخش پروانه میشود.

اما برخی مواقع کولر آبی در حال کار متوقف میشود و یا پس از مدتی کار نکردن با وجود مرتب بودن ظاهری همه چیز, موتور کولر روشن نشده و هیچ بادی از کولر خارج نمیشود. قبل از یادگیری نحوه تست موتور کولر آبی لازم است با بررسی سالم بودن تسمه و خارج نشدن فولی از اینکه خرابی کولر مربوط به موتور کولر است, مطمین میشویم. قفل شدن یاتاقان نیز میتواند یکی از دلایل قفل شدن موتور کولر باشد.

در ادامه از سالم و وصل بودن فیوز مینیاتوری مطمین میشویم. در صورت سالم بودن فیوز به سراغ کلید کولر میرویم. در این مرحله با بازکردن کلید کولر و قرار دادن کلید کولر در حالت روشن, توسط فازمتر از وجود برق در کلید کولر مطمین میشویم. در مراحل اخیر در صورت عدم وجود برق در کلید کولر یا خرابی و قطع بودن فیوز, نسبت به رفع عیب و تعمیرات آنها اقدام میکنیم.

کلیه خدمات سرویس و تعمیر کولر آبی در سراسر تهران: 09129750376-22537778

نحوه تست موتور کولر آبی با برق

بعد از مطمین شدن از وصل بودن برق در کلید و سیم کشی کولر آبی, وجود برق در داخل بدنه و ترمینال کولر را تست میکنیم. به طور معمول و همانطور ک در سیم کشی کولر توضیح داده ایم, از سمت بالای ترمینال اولین خروجی سیم تند کولر, دومی کند, سومی نول و چهارمی پمپ آب کولر است.

در صورت وجود برق در همه سرسیم های ترمینال از وصل صحیح سرسیم های کابل موتور کولر به ترمینال اطمینان حاصل میکنیم.در صورت وجود برق در همه سرفیش های ترمینال, نول در سیستم وجود نداشته و این مساله موجب کارنکردن موتور کولر و حتی پمپ کولر آبی میشود.

به ندرت میتوان علت کار نکردن موتور کولر آبی را خرابی کابل موتور کولر نیز فرض کرد, اما این مساله بسیار نادر حادث میشود.

سولفاته کردن ترمینال کولر نیز ممکن است در مواردی موجب  کار نکردن موتور کولر آبی شود.

نحوه تست موتور کولر آبی با برق مستقیم

بعد از طی مراحل فوق نوبت به یادگیری نحوه تست موتور کولر آبی با برق مستقیم میرسد. ابتدا سیم های موتور کولر آبی را از ترمینال جدا کرده و موتور کولر را از بست نگهدارنده باز میکنیم.

ذکر این نکته لازم است که این کار بایستی با ملاحظات ایمنی و حدالامکان توسط متخصص انجام شود, چرا که ممکن است مخاطرات برق گرفتگی و سوزاندن موتور کولر را به همراه داشته باشد.

نحوه تست موتور کولر آبی با برق به این شکل است که توسط یک رشته سیم, از نول دینام به نول پریز متصل میکنیم. سپس برای تست کردن دور کند یا تند با وصل کردن سیم به دور کند یا تند دینام و قرار دادن آن در سیم فاز پریز تست موتور کولر را انجام میدهیم.

نحوه تست موتور کولر آبی با برق مستقیم

در شکل فوق محل اتصال سیم کشی برای تست موتور کولر آبی ترسیم شده است. نکته قابل توجه این که در صورت جابجایی نول و فاز, موتور کولر کار نکرده و احتمالا دچار سوختگی شود, پس در هنگام تست موتور کولر آبی دقت لازم را مبذول فرمایید.

در صورت حرکت نکردن شفت دینام ممکن است خرابی به دلایلی مانند سوختگی سیم پیچ موتور کولر و یا خرابی درب و بوش دینام مربوط باشد.

در صورت عمل کردن دور تند و کار نکردن دور کند, احتمالا سیم پیچ راه نداز موتور کولر روی دور تند متصل شده و دور کند بعد از راه اندازی کولر در دور تند راه اندازی میشود. برای رفع این مشکل بایستی موتور کولر باز شده و برای تعمیرات به کارگاه سیم پیچی منتقل شود.

این قضیه ممکن است که در حالت کند هم برای موتور اتفاق افتاده که البته مشکل خاصی نبوده و میتوان به راحتی از کولر آبی استفاده کرد.

در صورت عمل نکردن موتور کولر در حالت های مختلف, احتمالا سیم پیچ دینام دچار خرابی شده و برای تعمیر موتور کولر آبی بایستی به مراکز سیم پیچی یا تعمیر کولر آبی مراجعه شود.

بعد از یادگیری نحوه تست موتور کولر آبی لازم است بدانید که این عملیات بایستی توسط متخصص انجام شده و افراد ناشی دست به این کار نزنند.


Leave a Reply

تماس فوری