Category Archives: خدمات تاسیساتی

 • 0

تاسیسات شبانه روزی تهران

تاسیسات شبانه روزی تهران

تعمیرات لوله کشی و تاسیسات شبانه روزی تهران

تلفن دفترمرکزی : 09129750376-22537778 سراسر تهران

اجرا و تعمیرات لوله کشی آب گاز شوفاژ و فاضلاب ساختمان

راه اندازی و سرویس موتورخانه مرکزی , پکیج دیواری و کولر آبی وگازی اسپلیت

نصب و تعمیر شیرالات و لوازم بهداشتی

وکلیه خدمات لوله کشی و تاسیساتی بصورت شبانه روزی

تعمیرات تاسیسات شبانه روزی تهران

خدمات تاسیساتی تهران

انسان، با سعی وافر در راه بهبود شرایط زيست و رفاه خود می کوشد

تا شرايط زندگی را بهتر و راحتتر نمايد. از مهمترين قدمهایی که

در رسيدن به اين موضوع برداشته است،ايجاد هوای مناسب است.

با توجه به نصب وسايل بهداشتي و محدوديتهاي اجرايي،

مسير شبکه تهويه توسـط مهنـدس تاسيسـات دیزاین ميگردد.

تاسیسات شبانه روزی تهران

خدمات تاسیساتی رنج گسترده و پیجیده ای از خدمات ساختمانی

و صنعتی را شامل میشود و ازلحاظ فنی بسیار تخصصی میباشد.

از آنجا که عموماً نميتوان براي هر وسيله بهداشتی تهويه جداگانه در نظر گرفت،

ايـن مرحلـهمهمترين قسمت در طراحي سيستم فاضلاب محسوب ميشود

قطر اين لوله ها نبايد از لوله 4 یا 11/4 اينچ يا نصف قطر لوله فاضلاب متصل

به وسيله بهداشتي کوچکتر باشد.

خدمات تاسیساتی

چنانچه طول لوله هواکش تا محل اتصال به لوله هواکش عمودی يا

لوله قـائم هـواکش بـيش از 12 متـر باشـد،

قطـر لولـه ونت بايد يک اندازه بزرگتر در نظر گرفته شود

عواملی که در تهويه مطبوع مدنظرهستند، عبارتند از:

۱ــ کنترل دما تاسیسات شبانه روزی تهران

۲ــ کنترل رطوبت

۳ــ به جريان درآوردن هوا و پاکیزگی هوا

نخستين گام در جهت ايجاد تهويه امروزی، اختراع وتکميل سيستمهای

تأسيسات حرارتی به منظورگرمکردن هوادر فصل سرما بوده است.

تاسیساتی تهرانپارس

گام ثانی اختراع دستگاههای ايجاد برودت بوده که در فصل گرما از

آنها برای خنک کردن هوا استفاده میشود.تاسیسات شبانه روزی تهران

ارتفاع انتهاي لوله هواکش در روي بام از کف تمام شده حداقل 30 سـانتيمتر و

اگرکه روي بام امکان رفت و آمد وجـود داشته باشد حداقل 2/2 متر است.

فاصله بین اخر لولـه هـواکش از هرگونه در، پنجره بازشو يا دهانـه ورودي

سيستم تهويه مطبوع حداقل 3 متر است،مگر آنکه انتهاي لوله هواکش حداقل 60

سانتيمتر بالاتر از نقطـه مـورد نظـر قـرارگيرد.تاسیسات شبانه روزی تهران

خدمات تاسیسات شبانه روزی تهران

انواع مختلف لوله کشی

لوله کشی گرمايش با آب گرم یا شوفاژ

لوله کشي گرمايش با بخار تاسیسات شبانه روزی تهران

لوله کشي سرمايش با آب سرد

تجهيزات موتورخانه

خدمات تاسیساتی تهرانسر

کانالکشي هواي تهويه و اگزاست

لوله کشي آب سرد و گرم بهداشتي

لوله کشي فاضلاب تاسیسات شبانه روزی تهران

لوله کشي گاز طبيعی

لوله کشي و تجهيزات آتش نشاني

استخر، سونا و جکوزي

آسانسور و بالابر

لوله کشي هواي متراکم

لوله کشي خلا

لوله کشی گازها در مصارف پزشکی و صنعتی

خدمات تاسیساتی غرب تهران

تأسيسات حرارتی انسان برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما

همواره به دنبال ساخت وسايل گرمازا بوده است .

اينگونه وسايل ایرادهایی را به همراه دارد که بخشی از آنهاعبارتنداز:

کاهش سوخت و سختی تهیه آن، امکان نشت دودوگازهای

حاصل ازاحتراق به فضای داخل ساختمان، نيازبه تعدادزيادی

بخاری در ساختمانهايی نظير مدارس و مشکل ذخيره کردن

و رساندن سوخت و همچنين مشکلات سرويس آنها و احتمالآتش سوزی

هم اکنون به منظور رفع عيبهای ذکر شده، از سيستم

حرارت مرکزی استفاده میشود. در اين روش، حرارت مورد

نياز ساختمان در محيطی به نام موتورخانه توليد شده و سپس

توسط واسطهای مانند آب يا بخارآب و يا هوا، اين حرارت به

محيط مورد نظر منتقل میشود.

خدمات تاسیساتی شمال تهران

جداول بر مبناي حداکثر بارش 1 اينچ بر ساعت است.

چنانچه در مجاورت بام، ديواري باشد که آب باران پـس

از برخورد به آن روي بام جاري شود، براي انجام محاسـبات

بايد نصف مساحت ديوار به سطح بام اضافه گردد

انواع سيستمهای حرارت مرکزی از نظر سيال واسطه بشرح زیرست

1- حرارت مرکزی با آب گرم

2- حرارت مرکزی با آب داغ

3-حرارت مرکزی با بخارآب

4- حرارت مرکزیبا هوای گرم

دراين بخش از مقاله حرارت مرکزی با آب گرم را بعلت

متداولتر بودن مورد بررسی قرار می دهيم.

خدمات تاسیساتی شبانه روزی

پس از یک زانوی ٩٠ درجه، طراح به واسطه  از یک قطعه لوله

جهت اتصال به فلنج قبل از شير یا صافی استفاده نموده است.

حال آن که ميشد با کاهش فاصله غيرضروری و

حذف قطعه لوله، مستقيماً زانوی ٩٠ درجه را به فلنج جوش داد که این

امر موجب کاهش یک سر جوشکاری لوله شده و لذا کاهش هزینه پروژه

را به دنبال خواهد داشت. شاید در نظر اول قيمت یک سر جوشکاری

اضافی رقم قابل ملاحظهای نباشد اما وقتی از منظر یک پروژه عظيم با

سایز لولههای بالا و تعدد چنين مواردی به موضوع نگاه کنيم، ميزان هزینه

صرفه جويی شده و اهميت آن بيشتر مشهود خواهد شد. یک پروژه

صنعتی با ابعاد متوسط معمولاً چيزی در حدود ٢۵٠٠ خط را شامل میشود.

شرکت خدمات تاسیساتی تهران

اگر متوسط سایز خطوط لوله را ١٢ اینچ در نظر بگيریم.

منبع انبساط باز با هواي آزاد در ارتبـاط بـوده و بنـابراين بايـد

حداقل 2 تا 3 متر بالاتر از آخرين مبدل حرارتي سـاختمان نصـب

گردد تا حتي در شرايطي که پمپ سيرکولاسيون آب گرم خاموش

است، شبکه لوله کشي پر از آب باشد.تاسیسات شبانه روزی تهران

با توجه به اين که فشار سيستم در نقطه اتصال منبـع انبسـاط

برابر فشـار اتمسـفر اسـت، طبيعـي اسـت کـه منـابع بـاز تنهـا در

سيستمهاي آب گرم با فشار پايين قابل استفاده ميباشد.

خدمات فنی تاسیساتی تهران

بدليل تماس با هوا جنس منبع انبساط باز معمولاً از ورق فولاد

گالوانيزه بوده و براي حداقل نمودن اتلافات حرارتي عايق ميشود.

هر چند از نظر تئوري ميتوان منبع انبساط را تنها با يک لولـه

با سيستم متصل نمود، اما معمولاً جهت چرخش آب گرم در منبـع

انبساط و جلوگيري از يخ زدن آب آن در زمستان، دو لولـه رفـت و

برگشت براي منبع انبساط در نظر گرفته ميشود.

خدمات تاسیساتی در تهران

لوله رفت بايد مستقيماً و بدون شير فلکه به ديگ متصل گردد

سر جوش آن حداقل نياز به دو پاس جوشکاری داردو چنين فرض کنيم

که اصلاح فوق تنها یک مورد در هر یکصد خط لوله انجام شود، ميزان

صرفهجوئی در جوشکاری پروژه معادل ٧٢٠ اینچ-قطر میباشد که با

احتساب قيمت جوشکاری و تست غير مخرب هر اینچ-قطر لوله معادل

300  هزار ریال در مجموع ميزان کاهش هزینههای اضافی عددی بالغ بر

150ميليون ریال خواهد بود.تاسیسات شبانه روزی تهران

خدمات تاسیسات در تهران

رگلاتور بايد در فضاي آزاد و يا در محلي که به روشي مطمئن به

هواي آزاد راه داشته باشد، نصب گردد.کنتور بايد در داخل ساختمان

و حدالامکان بلافاصله بعد از رگلاتور قرار گرفته و در معرض جريان هوا باشد.

تاسیساتی سعادت آباد

فاصله کنتور از منابع توليد اشتعال مانند کوره و آبگرمکن الزاما

حداقل يک متر باشد.فاصله کنتور از سيمهاي برق روکار بايستی

حداقل 10 سانتيمتر و از کنتور برق حداقل 50 سانتيمتر باشد.

تاسیساتی شهرک غرب

مسافت لوله هاي روکار تا لولههاي آب گرم بايد حداقل

7سانتيمتر بوده و چنانچه حفظ اين فاصله امکانپـذير

نباشد، بايد روي لوله گاز عايقبندي حرارتي گردد.

تاسیساتی جردن

فاصله لولههاي روکار از سيمهاي برق روکار، کليد و پريز

برق بايد حداقل 5 سانتيمتر باشد.شيرهاي گاز بايد

حداقل 10 سانتيمتر بالاتر از کليد و پريز نصب شود.

در صورتيکه طول لوله کشي يا ميـزان مصـرف گـاز بـه

حدي باشد که قطـر لولـههـا از 4 ايـنچ بيشـتر شـود.

تاسیساتی پاسداران

ميبايست با تاييدشرکت ملي گـاز از شـبکه بـا فشـار

0/14 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع استفاده نمود.حال اگر

به این موضوع توجه کنيد که حقوقماهانه یک مهندس طراح لوله

کشی با سابقه کار حدود 7 تا10 سال درشرکتهای مهندس مشاور

ایرانی  رقمی در حدود 20 ميليون ريال است،

خواهيد دید که یک طراح زبده میتواند تنها با یک مورد اصلاح

طراحی به شکل فوق حقوق یک سال خود را بهطور کامل تامين نموده و

به صندوق پروژه کمک نماید.

مغازه لوله کشی پاسداران

بدیهی است در عمل تعداد چنين مواردی و

در نتيجه ميزان صرفهجويی بسيار بيشتر از مثال ذکر شده خواهد بود و به

طور ساده بيانگر اهميت مهندسی دقيق و صحيح در یک پروژه و ميزان

تاثيرات آن در فازهای خرید و اجرا میباشد که بايد توسط کارفرمایان و

مدیران محترم پروژه مد نظر قرار گيرد.

تعمیر تاسیسات شرق تهران

منبع انبساط بسته با هواي آزاد در ارتباط نبوده و

بنابراین فشار داخل منبع ميتواند بيش از يـک اتمسـفر باشـد.

بنابراين طبيعي است که منابع انبساط بسته را ميتوان در

داخل موتورخانه نيز نصب نمود.

در شرايط يکسان، منبع انبساط بسته بزرگتر بوده

و هزينه نصب و نگهداري آن نيز بالاتر است، با ايـن وجـوددر مواردی

که امکان استفاده از منبع انبساط باز وجود نداشته باشد،

بکارگيري آن ضروري خواهد بود.

خدمات تاسیساتی ساختمان

از جملـهاين موارد عبارت است:

سيستمهاي آب داغ با فشار بالا

محدوديت ارتفاع ساختمان جهت تامين فشار در آخرين مبدل حرارتي

عدم دسترسي به فضاي پشت بام

مناطق بسيار سرد که امکان يخ زدن آب منبع انبساط باز وجود دارد.

حرارت مرکزی با آب گرم: در اين روش آب توسط

دستگاههای توليد گرما (ديگ آب گرم، مشعل) حرارت را جذب

خدمات تاسیساتی آنلاین

کرده و سپس به ٔ وسيله وسايل انتقال دهنده حرارت (لوله، پمپ)

اين آب گرم به دستگاههای پخش کننده حرارت (رادياتور، فن

کويل) منتقل میشود. دستگاههای پخشکننده حرارت در

محلهايی که بايد گرم شوند، نصب میشود و در نتيجه آب گرم

درون آنها، حرارت را به محيط داده و باعث گرم شدن هوا

میشود. آب گرم که حرارت خود را از دست داده برای گرم

شدن مجدد، توسط لولهای به ديگ آب گرم فرستاده میشود.

خدمات تاسیسات استخر

اين عمليات بهطور پيوسته تکرار میشود، تا زمانی که

کنترلهای تنظيمکننده (ترموستات ديگ، ترموستات جداری

فرمان دهنده به پمپ) فرمان خاموش شدن دستگاهها را بدهند.

در فصل سرما با توجه به پايينتر بودن دمای هوای بيرون

ساختمان، حرارت از طريق سطوح مختلف (ديوار، سقف، درب

و پنجره و…)

خدمات تاسیسات بازار

از داخل ساختمان به بيرون جريان میيابد، به

همين علت برای جبران تلفات حرارتی ساختمان از دستگاههای

پخشکننده حرارت استفاده مینماييم. از متداولترين اين

دستگاهها میتوان بهرادياتور، يونيت هيتروفنکويل اشارهکرد.

البته ازفنکويل درفصل گرما برای خنک کردن هوا نيز استفاده

میشود که در بخشهای بعدی مورد بررسی قرار میگيرد.

خدمات پیمانکاری تاسیسات

رادياتور: رادياتورها از نظر جنس به سه دسته چدنی،

فولادی و آلومينيومی تقسيمبندی میشوند. رادياتورهای چدنی

وفولادی ازنظر شکل ظاهری شبيههمهستندونوع فولادی است.

پمپهاي سيرکولاتور از نوع گريز از مرکز بوده و با توجـه بـه ظرفيـت

آن در دو نوع خطي و زميني توليد ميگردد.

خدمات تاسیسات تهران

تا دبي gpm 100 پمپهاي خطي و براي دبيهاي بالاتر پمـپهـاي

زميني مورد استفاده قرار ميگيرد.

انتخاب پمپ بايد دقيقاً بر مبناي هد محاسـبه شـده و بـدون در نظـر

گرفتن ضريب اطمينـان صـورت گيـرد زيـرا معمـولاً لولـه هـاي نـو افـت

اصطکاکي کمتري داشته و با توجه به شـکل منحنـي مشخصـه پمپهـاي

گريز از مرکز، در ابتداي نصب توان بيشتري مـورد خواهـد بـود.

خدمات فنی تاسیساتی تهران

بنـابراين چنانچه براي محاسبه هـد پمـپ ضـريب اطمينـان

در نظـر گرفتـه شـوداحتمال دارد الکتروموتور پمپ تحت اضافه بار قرار گيرد.

تعداد پرههای هر رادياتور با توجه به ميزان تلفات حرارتی

محل مورد نظر، مشخص میشود. رادياتورها را در محلهايی

که تلفات حرارت آنها بيشتر است، نصب میکنند، مانند: زير

پنجرهها و نزديک در ورودی. رادياتورها را میتوان زير کف

پنجره و يا داخل ديوار نصب کرد.

خدمات تاسیسات خانگی

رادياتورهای فولادی بهصورت صفحهای نيز توليد میشوند که جاگيری

آنها نسبت به نوع پرهای کمتر است.

مدل رادياتورهای چدنی و فولادی پرهای با دو عدد مشخصمیشود.

به طور مثال ۶۰۰×۲۰۰ که عدد ۲۰۰mm بيانگر پهنایرادياتور وعدد 600 میلیمتر

مشخص کننده فاصله بين مرکز بوشن پايينی تا بوشن بالايی است.

خدمات تاسیساتی منزل

در سيستم گرمايش با بخار آب در ديگ تبخير شده و بخار تحت فشار

ديگ از طريق لولههاي رفت وارد وسايل گرمايشـيميشود.

وجود تله بخار در خروجي وسايل گرمايشي از خارج شدن بخار

جلوگيري کرده و به اين ترتيب تنهـا آب کنـدانس ازمسير برگشت وارد

ديگ شده و اين سيکل ادامه مييابد. چنين سيستمي عملاً نيازي به

پمپ نداشته و بـه دليـل اسـتفاده ازبخار، انرژي زيادي توليد خواهد کرد.

خدمات تاسیسات رادیاتور

رادياتورهای آلومينيومی را بهصورتپرهای توليدمیکنند وازانواع

ديگر سبکتراست.تاسیسات شبانه روزی تهران

همچنين ظرافتوزيبايی بيشتریدارند.

رادياتورهایآلومينيومی، ً معمولا ً مستقيما

برروی ديوار نصب میشوندو روی پايه قرار نمیگيرند.

بر روی لوله آب گرم ورودی به رادياتور يک شير قابل تنظيم

نصب میشود که به شير رادياتور معروف است،

اين شيربه بوشن بالايی رادياتور متصل می شود.

خدمات تاسیسات شبانه روزی

آب گرم در حين عبور از درون پرههای رادياتور با محيطاطراف تبادل

حرارت کردهو سپس ازقسمت پايينی به درون لوله برگشت جريان میيابد.

بين بوشن پايينی رادياتور و لوله برگشت از زانوی قفلی استفاده میشود.

اين زانو از نظر ساختمان شبيه يک شير است

که با باز کردن در پوش زانو و با استفادهاز پيچگوشتی يا آچار آلن

میتوان مسير عبور آب را باز و بسته کرد.

خدمات تاسیسات ساختمانی

به منظور خروج هوای موجود در داخل رادياتور، بر رویبوشن بالايی

رادياتور شير هواگيری نصب می شود، اين شير رامیتوان توسط آچار

مخصوص باز و بسته کرد.

فن کویل 

اين دستگاه را هم برای گرم کردن هوا درزمستان وهم  برای خنک کردن

هوادرتابستان مورد استفاده قرار

انواع فن کويل

فن کويل ازنظر محل نصب دردونوع زمينی و سقفی مورد استفاده قرار می گيرند.

قسمتهای اصلی اين دستگاه عبارتست از:

کويل،هوارسان (ونتيلاتور)، موتورالکتريکی، تشتک آب تقطيرشده

بر روی کويل در فصل تابستان، فيلتر و کليد برق.

خدمات تاسیسات شوفاژ

آب گرم ويا آب سرد از طريق لوله رفت وارد کويل پره ای

دستگاه شده و در حين عبور از کويل باعث گرم و سرد شدن

هوای عبوری از روی کويل میگردد .

سیستم فن کویل مانند رادیاتور میباشد منتها در فن کویل

یک فن پشت هوای گرم یا سرد به محیط هوای محیط را

ادابته میکند.

از طريق لوله برگشت

بهطرف موتورخانه جريان میيابد. در فن کويل هوای تازه و

يا هوای محيط توسط ونتيلاتور مکيده شده و سپس با فشار

از فيلتر عبور کرده و بر روی کويل دميده میشود و از طريق

دريچههای خروجی فنکويل، هوای ً نسبتا تميز و مطبوع وارد

اطاق میشود.

خدمات تاسیسات شرق

فيلتر هوا قبل از ونتيلاتور نصب میشود.

فن کويل را بايددر پرتلفاتترين قسمت اطاق نصب کرد.

معمولا مدل فنکويل ها، ظرفيت هوادهی آنها است. به

طور مثال در فنکويل مدل ۳۰۰ ظرفيت هوادهی ۳۰۰ فوت

مکعب در دقيقه است. فن کويل ها 200 ,300 وتا 1200بار

که گنجایش اسمی آنهاست به بازار عرضه شده و محاسبه میشوند.

خدمات تاسیساتی فنی

به دليل اختلاف فشار آب شهري در نقاط مختلف و عدم وجود

اطلاعات کافي در اين خصوص، مهندس تاسیسات بايد با توجه به تجربيات قبلی

و يا با بررسي فشار آب در اماکن مجاور محـل احـداث سـاختمان

در مـورد کـافيبودن فشار آب شهر تصميم گيری نمايد.

حداقل فشار لازم در پشت وسايل بهداشتي معمولاً 1 بار و افت

فشار مجاز در کنتور آب حداکثر 1 بار است.

تاسیسات کار شبانه روزی

از آنجا که کاهش تنشهای اصحکاک درقیاس با کاهش فشار ناشی

از افزايش ارتفاع معمـولاً نـاچيز اسـت، ارتفـاعساختمان اصليترين

عامل در تعيين امکان استفاده از فشار آب شهر به شمار ميآيد.

تاسیسات شبانه روزی تهران

عموماً فشار آب شهر بـرایساختمانهاي تا 5 طبقه جوابگو بوده

و در مورد ساختمانهاي بلندتر احتمال کمبود فشار وجود خواهد داشت.

محدوده مجاز سرعت جريان آب بين 2 تاfps 6 بوده و

بنابراين هر نرخ افت فشاري کهاز رابطه قبل بدسـت آيـد،

نمـيتوانـد معيـارطراحي شبکه قرار گيرد.

تاسیسات خدمات فنی ساختمان

افت فشـار محاسـبه شـده از رابطـه قبـلحداکثر ميزان مجاز بوده

و الزامي براي کمتـرنبودن افت فشار وجود ندارد.

در صورت کمتر بودن نرخ افت فشار، در نهايـت تاسیسات شبانه روزی تهران

فشـار آب درپشت وسايل بهداشتي بيشتر خواهد بود.

خدمات تاسیسات قیطریه

مطابق مقـررات ملـي سـاختمان حـداکثرفشار آب در پشت شير

مصرف 4 بار بودهو لذا در صورت استفاده از فشـار آب شـهري،

هيچگاه فشار در پشت شير وسايل بهداشـتيبيشتر از حد مجاز نخواهد بود.

لوله رفت با خط پر و لوله برگشتبا خط چین کشیده شده است.

در اندازه گذاری لوله ها، ترتیبقرارگیری اندازه ها به ترتیب قرارگیری لوله است.

یعنی اولین اندازه نوشته شده از چپ مربوط به اولین خط لوله از چپ

نسبت به نقشه خواهد بود.

خدمات تاسیسات لوله کشی

عبارات نوشته شده در داخل اطاق مشخصات رادیاتور نصب شده

در آن اطاق را معین می کند. مثل پرانتز بدین معنی است که رادیاتور نصب شده است.

9 500 200 45 1 2 مدل 200×500 انتخاب شده تعداد پره های آن 9 عدد، طول کل 1 می باشد.

رادیاتور cm 45 و شیر رادیاتور 2 نمونه 2 :در اشکال 16ــ9 ،17ــ9 ،18ــ9 پالن

موتورخانه در گوشه راست و پائین نقشه قرار گرفته است ــ لوله

اصلی رفت از دیگ به قطر ′′2 می باشد.

خدمات تاسیسات موتورخانه

این لوله رادیاتورهای نصب شده در طبقه زیرزمین و رایزرهای لوله های باال رونده

مختلف را تغذیه می نماید. آب برگشتی از رادیاتورهای طبقه

زیرزمین و رایزرها توسط یک لوله برگشت به قطر ′′2 به دیگ

در موتورخانه برمی گردد. سیستم لوله کشی به صورت برگشت معکوس می باشد.

خدمات لوله کشی منزل

برای صرفه جویی و جلوگیری از طوالنی شدن مسیر

لوله کشی تغذیه رادیاتور در طبقات توسط رایزرهایی )لوله

باالرونده( انجام گرفته است. رایزرها با عالمت R مشخص

شده اند و وظیفه رسانیدن آب گرمایش به یک یا چند رادیاتور

نزدیک خود را به عهده دارند. برای مشخص شدن اندازه رایزر

R استفاده شده است که عدد باالی خط از عبارتی مانند 4 3

خدمات تاسیسات تعمیرات

اندازه لوله مربوط به طبقه باال و اندازه پایین خط اندازه لوله

مربوط به طبقه پایین را نشان می دهد. در صورتی که در باال یا

پایین اندازه ای نوشته نشده باشد. به معنی ادامه نداشتن رایزر

به طرف باال یا پایین خواهد بود.

شماره تاسیسات ساختمان

لوله کشی سیستم تاسیسات شبانه روزی تهران

حرارتی و برودتی یک واحد از یک ساختمان چند طبقه را

نشان می دهد. در لوله کشی فن کویل عالوه بر لوله های رفت

و برگشت لوله سومی وجود دارد.

خدمات تاسیساتی ساختمان

که لوله تخلیه )درین( گفته

می شود. این لوله برای جمع آوری آب های جمع شده در تشتک

فن کویل در زمان کار تابستانی در نظر گرفته شده است. لوله

رفت با عالمت HWS& CH و لوله برگشت با عالمت &CH

HWR و لوله تخلیه با عالمت D نشان داده است.

همان طور که ملاحظه می گردد،تاسیسات شبانه روزی تهران

فن کویل های این طبقه توسط سه رایزر

تغذیه می شوند که از لوله کشی افقی ساختمان که معموال در

سقف زیرزمین یا کف طبقه اول قرار می گیرد منشعب می گردند.

لوله کش در تهران

براي ساختمانهاي مسکوني با بيش از 4 طبقه يا بـيش از 10 واحـد

مسکوني پيشبيني مخزن ذخيره آب ضروري است.

حجم مخزن ذخيره آب بايد حداقل براي 12 ساعت مصرف، بر اساس

150 ليتر براي هر نفر در شبانه روز، محاسبه شود.

چنانچه حجم مخزن بيشتر از 4000 ليتر باشد، به جاي يـک مخـزن

بايد حداقل دو مخزن به صورت موازي نصب گردد تـا در هنگـام

تعمير يا تميز کردن يکي از مخازن، آب ساختمان قطع نشود.

خدمات لوله کشی تهران پایپر

قطر لوله تهويه بايد حداقل برابر قطر لوله تغذيه آب و قطر لوله سرريز

حداقل دو برابر آن باشد. نصب شير روي لوله سرريز مجاز نيست.

در صورت استفاده از مخزن ثقلي يا تحت فشار، نصب مستقيم پمـپ

روي لوله انشعاب آب شهري مجـاز نيست.

در نقاط بالاي شبکه که احتمـال محبوس شدن هـوا وجـود داشـته

باشد، بايـد شـير هـواگيري نصـب گردد.

خدمات لوله کشی آب تهران

در زيــر هــر يــک از رايزرهــاي ساختمان بايد شير قطع و وصـل و

در زير آن شير تخليه نصب شود. نصــب شــير قطــع و وصــل و

يـکطرفـه در نقـاط زيـر ضـرورياست:

ورودي هر واحد آپارتماني  ورودي هر نوع مخزن تحت فشار

لوله آب سرد Water Cold تاسیسات شبانه روزی تهران

لوله رفت آب گرم مصرفی Water Hot

لوله برگشت آب گرم مصرفی R Water- Hot

تاسیسات شبانه روزی تهران

لوله رفت آب گرمايش Supply Heating Water- Hot

لوله برگشت آب گرمايش Return Heating Water- Hot

لوله تخليه آبهای زائد Drain

لوله آتشنشانی Line Fire

خدمات لوله کشی گاز تهران

لوله گاز طبيعی Gas

لوله رفت گازوئيل (به مشعل) Fiow Oil- Fucl

لوله برگشت گازوئيل (از مشعل) Return Oil- Fucl

لوله هواکش منبع گازوئيل Vent Tank Oil- Fucl

لوله افقی فاضلاب sewage Vertical

لوله افقی آب باران storm Vertical

لوله هواکش فاضلاب vent

خدمات لوله کشی شوفاژ تهران

متاسفانه در حال حاضر تعداد بسيار کمي از شهرهاي ايـران داراي

شبکه فاضلاب شهري بوده و لذا عمدتاً از چاه جذبي استفاده ميشود.

معمولاً محل چاه جذبي توسـط مهنـدس طـراح مشـخص شـده و

حجم آن توسط پيمانکار، با توجه به شناختي که از ميزان جذب خاک

منطقه دارد، به هنگام اجرا تعيين ميگردد.

هرچند حجم چاه جزبي در نقشههاي تاسيساتي مشخص نميشود،

تقريباً 8 مترمکعب به ازاي هر نفر براي دورهاي 20 ساله کافي است.

اسم مغازه تاسیساتی

محل چاه بايد در مکاني باشد که وزن پيهـاي سـاختمان روي آن

نبوده و در صورت امکان حداقل عبور و مرور از روي آن انجام شود.

اگر نفوذ خاک کافی نبوده و يا بدليل بالا بودن سطح آبهـاي زيـر-

زميني حفر چاه امکانپذير نباشد، از سپتيک تانک استفاده ميشود.

پیمانکار تاسیسات

جانمايي وسايل بهداشتي معمولاً توسط مهندس معمار

تعيين شده و با توجه بـه آن، مسـير شـبکه فاضـلاب

توسط مهندس تاسيسات طراحي ميگردد.

مسير لوله ها بايد حتيالامکان ساده و مستقيم باشد.

کليه اتصالات زانو و سه راه شبکه فاضلاب با اتصال 45

درجه طراحـي و اجـرا شـده و بايـد از اتصـالات 90

درجه در مسير عبور جريان خودداري نمود.

خدمات ساختمانی لوله کشی تهران

به دليل شيبدار بودن لوله های افقی، حدالامکان بايد از

طراحي شـبکه فاضـلاب بـا لولـههـاي افقـي بلنـداجتناب نمود،

زيرا احتمال گرفتگي لوله ها بيشتر شده و به علاوه ارتفاع سقف کاذب

جهت بستکاری لوله کشی نيز بـيشاز اندازه زياد ميشود.تاسیسات شبانه روزی تهران

لوله هاي قائم فاضلاب عموماً در کنج ديوار يا در شفت خدمات ساختمانی لوله کشی

تاسيساتی قرار داده ميشوند.بالاترين نقطه در لوله های افقي

وسايل بهداشتي خود ميتوانند به عنوان دريچه بازديد استفاده گردند

نصب شیرالات اهرمی

محل لوله کشی نصب شیرالات اهرمی با زاويه بيشتر از 45 درجه در لوله هاي افقی

پايينترين نقطه لوله قائم فاضلاب، قبل از زانويي اتصال به لوله افقي اصلي ساختمان

روي لوله افقي اصلي ساختمان در فواصل حداکثر 30 متري

براي تخليه فاضـلاب از وسـايل و سيسـتمهـايي نظيـر

پمپها و تاسيسات گرمايشي- سرمايشي که تخليـه آب

يا فاضلاب از آنها بصورت پيوسته يا نيمه پيوسته صـورت ميگيرد،

به ازاي هر گالن در دقيقه براي تخليه پيوسته2 واحد مصرف و

بـراي تخليـه نيمـه پيوسـته 1 واحـد مصرف در محاسبات اندازه لوله تعیین میشود.

نصب شیرالات ساختمان

مناسبترين شيب لوله هاي افقي شيب 3درصد بوده و بهتر است

در تمام طول شبکه ثابت باقي بماند.در صورت نياز به اجراي شيب کمتر،

مقدار آن نبايد از مقادير مندرج در جدول زير کمتر باشد:

شيب بيش از حد لولههاي افقي فاضلاب، موجب افزايش سرعت سيال

در لوله هـا و ايجـاد وکیوم سـيفون دروسايل بهداشتي متصل به لوله ميگردد.

بنابراين شيب لولههاي افقي نبايد از %4 تجاوز کند.تاسیسات شبانه روزی تهران

قطر نامي لوله قائم فاضـلاب از پـايين تـا بـالايساختمان بهتر است تغيير نکنـد،

مگـر آنکـه درطبقات بالا سایز لوله از نیم سایز قطر اصلی لوله در پايين ساختمان کمتر شود.

نصب شیرالات تهران

حداقل قطر لوله های افقي و قائم فاضلاب سـبک 2 اينچ و حـداقل قطـر

لولـههـاي افقـي و قـائمفاضلاب سنگين 4 اينچ بوده و

قطر هيچ يـک ازلوله ها الزاما عنوان نبايد

از قطر قطورترين لولهمتصل به آن کمتر باشد.

براي اتصال مجموعـه لولـههـاي هـواکش بـه هـواي آزاد

دو روش مـورداستفاده قرار ميگيرد:هـواکش لوله قائم (Vent Stack :

(اين لوله در واقع امتداد لوله قائمفاضلاب است که بايد بدون

کاهش قطر تا بام ادامه يابد. طبيعي است کهاز اين لوله تنها

در طبقه آخر ساختمان ميتوان استفاده نمود.

لوله کشی هواکش

لوله قائم هواکش  یا Stack Vent لوله عمودی است که از پـايين بـه

لوله افقي اصلي ساختمان يا لوله قائم متصل بوده و از بالا تـا بـام ادامـهدارد.

لولههاي عمودی هواکش ممکن است در طبقه آخر با هم يا با

هواکشلوله قائم مشترک گردد.تاسیسات شبانه روزی تهران

Tags :


 • 0

نصب پمپ ، تظیم فشار خون شبکه تاسیساتی

نصب پمپ

تعمیرات و نصب پمپ 09129750376 – 22537778 شبانه روزی

نصب و سرویس پمپ آب خانگی ساختمان

لوله کشی پمپ و مخزن پمپ آب

تعویض وشارژ منبع تحت فشار , کلید اتوماتیک و سایر لوازم پمپ

افزایش فشار آب ساختمان با پمپهای تحت فشار خانگی

پمپ تحت فشار با میکروسوییچ , منبع تیوپی و کلید سرخود

نصب پمپ تهران

نصب پمپ تهران

نصب ، تظیم فشار خون شبکه تاسیساتی

پمپ ها نقش مهمی در سیستم تاسیساتی دارند و

در واقع میتوان گفت قلب هر شبکه لوله کشی شده ای هستند

و نصب پمپ حکم تنظیم فشار خون یک شبکه تاسیساتی را دارد .

البته تصور اشتباهی که مورد نصب پمپ در شبکه و مدار های

لوله کشی وجود دارد این است که پمپ در مدار تاسیسات ایجاد

فشار می کند در حالی که این موضوع خلاف واقعیت است و

عامل ایجاد فشار طبق قوانین هیدرولیک مقاومت در برابر جریان سیال

و باری است که به شبکه انتقال مایعات اعمال می شود در نتیجه پمپ

با ایجاد جریان سیال و اینکه این سیال و یا هرگونه مایعات دیگر بدون وجود

بار در سیستم به هیچ وجه افزایش فشار و یا تنظیم فشار را نخواهد داشت .

در نتیجه با نصب پمپ در یک شبکه حرکت سیالات و مایعات و

با نقشی که پمپ در مدار ایفا میکند باعث

تنظیم فشار شبکه به طول غیر مستقیم می گردد .

تنظیم فشار آب ساختمان

تنظیم فشار و شدت دبی ( فشار سیال ) در هر شبکه تاسیساتی یکی

از نکات مهم و بسیار تاثیر گذار در سلامت یک شبکه محسوب می شود

که این وظیفه همانطور که توضیح داده شد به عهده پمپ ها است .

دسته بندی پمپ ها و نحوه صحیح قرار گیری و نصب پمپ در یک سامانه

به طور خیلی کلی پمپ دستگاهی است که

با استفاده از انرژی برق و به صورت مکانیکال سیالات و مایعات را

در یک سیستم جابجا میکند و پمپ ها بر اساس مکانیزیم

این جابجایی به سه دسته تقسیم می شوند :

 • بالا بر مستقیم یا دایرکت لیفت
 • گرانشی
 • جابجایی

نصب پمپ ها در انواع مختلف بر اساس نیاز و محل استفاده متفاوت

و گوناگون می باشد و می تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد .

اما عمومی ترین کاربرد نصب پمپ در یک سیستم تاسیساتی

را که اکثر عامه مردم با آن آشنا هستند پمپ های آب خانگی است

که این پمپ ها وظیفه تظیم فشار آب و برطرف نمودن کمبود فشار آب

در ساختمان های مسکونی را بعهده دارند و با توجه به افزایش روز افزون

شهرها و بالا رفتن تراکم شهری در بسیاری از شهرهای بزرگ به

یکی از اجزای اصلی تاسیسات ساختمانهای مسکونی تبدیل شده اند .

تعمیر پمپ آب ساختمان

در سامانه های انتقال آب آشامیدنی مانند منازل مسکونی معمولا

با نصب پمپ های هیدرولیکی این انتقال انجام می شود البته اینگونه

پمپ ها در شبکه های آبیاری و همچنین انتقال فاضلاب ،

گردش آب سرد و گرم ، خنک کاری و انتقال مواد شیمیایی و … نیز استفاده می شود .

چگونگی نصب پمپ آب در ساختمان های مسکونی و

همچنین نحوه انتخاب مدل پمپ و قرار گیری آن به همراه مخزن یا

بدون مخزن و نحوه استقرار پمپ و تعداد شیرهای لازم جهت تغییر

مسیر آب به مخزن و یا چگونگی استفاده از آب شهری و

شیر فلکه اصلی همه و همه نیازمند اطلاعات دقیق و تخصصی

به همراه شناخت کامل کارکرد اینگونه پمپ هاست و

با توجه به اینکه نصب پمپ بسته با تعداد واحد و طبقات یک ساختمان

میتواند یکی از گزینه های پرهزینه باشد باید تمامی موارد ذکر شده

را پیش از نصب پمپ در نظر گرفت و با انتخاب نصاب و محل معتبر

تا مدتها تنظیم فشار شبکه آبرسانی یک مجموعه را تضمین نمود .

محاسبه قدرت پمپ آب خانگی

درهنگام خرید پمپ آب خانگی بایستی ابتدا با یک تاسیساتی

و لوله کش ماهر ومجرب هماهنگ شوید تا شما را بابت نوع پمپ

و قدرت پمپ , منبع و سایر لوازم مربوطه و وسایل لوله کشی و اتصالات

مورد نیاز شما را راهنمایی کند.

محاسبه قدرت پمپ آب خانگی یک مبنای علمی دارد که توسط

مهندسین حساب وکتاب شود اما نصابان پمپ و تاسیساتکاران

حرفه ای نیز بجهت تجربه ای که دراین زمینه دارند نیز میتوانند شما

را در راه خرید پمپ رهنمون کنند.

دراینجا قصد تبلیغ کالایی نداریم اما تا حد ممکن از خرید بخصوص

پمپهای چینی خودداری کنید که تقریبا میتوان گفت که یکبار مصرف هستند.

نصاب پمپ آب تهران

ساختمانهای مستقل , آپارتمانها و مجتمعهای چند واحدی میتوانند

در صورت نیاز به نصب پمپ در انواع مختلف و یا هرگونه امور تاسیساتی

مرتبط با این موضوع می توانید از طریق لینک زیر و یا شماره تماسهای موجود

با گرفتن مشاوره و راهنمای رایگان از متخصصین این مجموعه استفاده نمایید.

خدمات نصب , تعمیر و سرویس پمپ آب خانگی در سراسر تهران شبانه روزی

سرویس , تعمیر , لوله کشی و نصب پمپ شمال تهران

شرق تهران

غرب تهران

مرکز تهران

جنوب تهران

Tags :


 • 0

رفع گرفتگی لوله شمال تهران

رفع گرفتگی لوله شمال تهران

لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله شمال تهران 09129750376 – 22537778 شبانه روزی

لوله بازکنی و رفع گرفتگی آشپزخانه , سرویس بهداشتی , پارکینگ و مشاعات ساختمان

لوله بازکنی با ژنراتور حرفه ای و فنر فولادی در اندازه های مختلف

تخلیه چاه با پمپ ساکشن مخصوص

لوله بازکنی کفشور , سیفون توالت , سینک ظرفشویی و دستشویی و خروجی ماشین لباسشویی

رسوب تراشی و باز کردن کامل سطح مقطع داخلی لوله کشی فاضلاب ساختمان

تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ و فاضلاب آپارتمان

نصب و تعمیرات شیرالات بهداشتی , موتورخانه , پکیج , کولر و تاسیسات ساختمان به صورت تخصصی

لوله بازکنی رفع گرفتگی لوله شمال تهران

رفع گرفتگی لوله شمال تهران

“Read More”

Tags :


 • 0

نشت یابی شمال تهران 09129750376

نشت یابی شمال تهران

تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی شمال تهران 09129750376

 تلفن : 22537778  بدون تعطیلی و شبانه روزی

تشخیص ترکیدگی و شکستگی

نشت یابی لوله با دستگاه پیشرفته

پیدا کردن مکان نشت و رفع عیب لوله کشی

تعمیر لوله اتصالات خراب و شکسته و ترمیم بنایی احتمالی

رفع نم ,نشتی  سقف , کف و دیوار

سرویس حمام دستشویی , آشپزخانه و اماکن مشترک ساختمان

رفع نشتی و نمزدگی به خاطر لوله کشی یا علل دیگر

تشخیص ترکیدگی و نشت یابی شمال تهران

نشت یابی شمال تهران

“Read More”

Tags :


 • 1

تشخیص ترکیدگی لوله شمال تهران 09129750376

تشخیص ترکیدگی لوله شمال تهران

تشخیص ترکیدگی لوله شمال تهران 09129750376-22537778 نشت یابی با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یابی و تشخیص کار ماهر و متخصص بدون تخریب

پیدا کردن محل و رفع نشت لوله همراه با تعمیر لوله اتصالات پوسیده  و ترمیم بنایی احتمالی

رفع نم , رطوبت و طبله کردن سقف , کف و بدنه سرویس بهداشتی,سقف کاذب , آشپزخانه و مشترکات ساختمان

علت یابی نشت به هر دلیلی به غیر از ترکیدگی لوله , بند کشی و عایق کاری ساختمان

تشخیص ترکیدگی لوله شمال تهران با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله شمال تهران

“Read More”

Tags :


 • 0

تاسیساتی و لوله کشی خانی آباد

تاسیساتی و لوله کشی خانی آباد

خدمات تاسیساتی و لوله کشی خانی آباد 09129750376 بدون تعطیلی و شبانه روزی

اجرا و تعمیر لوله کشی آب , گاز , شوفاژ , فاضلاب , لوله کشی روکار و توکار

تشخیص ترکیدگی لوله , نشت یابی , رفع نم و رطوبت

نصب و تعمیرات موتورخانه شوفاژ , پکیج دیواری, رادیاتور شوفاژ, کولر آبی و گازی , پمپ آب آپارتمان و ساختمان

نصب و تعمیر شیرالات بهداشتی ,توالت فرنگی , روشویی و سایر لوازم تاسیساتی و وسایل گازسوز منزل

خدمات تاسیساتی و لوله کشی خانی آباد

تاسیساتی و لوله کشی خانی آباد

“Read More”

Tags :


 • 0

لوله کشی و تاسیساتی نازی آباد

لوله کشی و تاسیساتی نازی آباد

خدمات لوله کشی و تاسیساتی نازی آباد 09129750376 بدون تعطیلی و شبانه روزی

تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ و فاضلاب ساختمان

نشت یابی ترکیدگی لوله , لوله کشی روکار و توکار

نصب و تعمیرات موتورخانه شوفاژ , پکیج , کولر آبی و گازی اسپلیت , پمپ آب , رادیاتور شوفاژ

نصب و تعمیرات شیرالات بهداشتی ساختمان , توالت فرنگی , لوازم بهداشتی ,وسایل تاسیساتی و گازسوز ساختمان

خدمات لوله کشی و تاسیساتی نازی آباد

لوله کشی و تاسیساتی نازی آباد

“Read More”

Tags :


 • 0

تاسیساتی و لوله کشی وحدت اسلامی

تاسیساتی و لوله کشی وحدت اسلامی

خدمات تاسیساتی و لوله کشی وحدت اسلامی 09129750376

کلی و جزیی , شبانه روزی

اجرا و تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ و فاضلاب ساختمان

تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی با دستگاه

لوله کشی روکار و توکار

نصب و تعمیرات موتورخانه مرکزی , پکیج شوفاژ دیواری ,

کولر آبی , کولرگازی اسپلیت و تاسیسات ساختمان

نصب و تعمیر شیرالات , رادیاتور شوفاژ , توالت فرنگی

, روشویی , لوازم و وسایل تاسیساتی منزل

خدمات تاسیساتی و لوله کشی وحدت اسلامی

تاسیساتی و لوله کشی وحدت اسلامی

“Read More”

Tags :


 • 0

تاسیساتی و لوله کشی مولوی

تاسیساتی و لوله کشی مولوی

خدمات تاسیساتی و لوله کشی مولوی 09129750376  شبانه روزی و بدون تعطیلی

اجرا و تعمیرات لوله کشی آب , گاز , شوفاژ و فاضلاب ساختمان مسکونی و تجاری

نصب و تعمیرات موتورخانه , پکیج دیواری , رادیاتور شوفاژ , کولر آبی و گازی اسپلیت , پمپ آب و تاسیسات

نصب و تعمیر شیرالات و لوازم بهداشتی ؛ توالت فرنگی , روشویی و وسایل تاسیساتی منزل

خدمات تاسیساتی و لوله کشی مولوی

تاسیساتی و لوله کشی مولوی

“Read More”

Tags :


 • 0

تاسیساتی و لوله کشی خاوران

تاسیساتی و لوله کشی خاوران

خدمات تاسیساتی و لوله کشی خاوران 09129750376  بدون تعطیلی , کلی و جزیی

اجرا و تعمیرات لوله کشی آب , شوفاژ , گاز و فاضلاب ساختمان

اجرای لوله کشی روکار و توکار آب سرد و گرم , رادیاتور شوفاژ و پکیج دیواری

تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی

نصب , راه اندازی و تعمیرات موتورخانه شوفاژ , پکیج , کولر آبی و گازی , پمپ آب و تاسیسات مسکونی و صنعتی

نصب و تعمیرات شیرالات و لوازم بهداشتی , رادیاتور شوفاژ , توالت فرنگی , روشویی و وسایل تاسیساتی منزل

خدمات تاسیساتی و لوله کشی خاوران

تاسیساتی و لوله کشی خاوران

“Read More”

Tags :