نشت یابی شمال تهران 09129750376

  • 0

نشت یابی شمال تهران 09129750376

نشت یابی شمال تهران

تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی شمال تهران 09129750376

 تلفن : 22537778  بدون تعطیلی و شبانه روزی

تشخیص ترکیدگی و شکستگی

نشت یابی لوله با دستگاه پیشرفته

پیدا کردن مکان نشت و رفع عیب لوله کشی

تعمیر لوله اتصالات خراب و شکسته و ترمیم بنایی احتمالی

رفع نم ,نشتی  سقف , کف و دیوار

سرویس حمام دستشویی , آشپزخانه و اماکن مشترک ساختمان

رفع نشتی و نمزدگی به خاطر لوله کشی یا علل دیگر

تشخیص ترکیدگی و نشت یابی شمال تهران

نشت یابی شمال تهران

“Read More”

Tags :