تعمیر کولر آبی 09129750376

  • 6

تعمیر کولر آبی 09129750376

Category : سرویس کولر

تعمیر کولر آبی

نصب,سرویس و تعمیر کولر آبی 09129750376-22537778 سراسر تهران

نصب کولر آبی با ساخت پایه , جوشکاری و سیم کشی مربوطه

عیب یابی و رفع عیب و تعمیرات جزیی و کلی کولر آبی و سلولزی

سرویس و شستشوی کولر آبی و تعویض پوشال

تعویض موتور کولر آبی

تعویض پمپ آب کولر,شناور کولرآبی, برزنت کولر آبی , سیم کشی , حلزونی

شفت , پروانه و سایر قطعات کولر آبی

سرویس و تعمیر کولر آبی

تعمیر کولر آبی

“Read More”

Tags :